Uudised

Alexela avab Baltikumi esimese avaliku LNG-tankla

Alexela avab selle aasta novembris Jüris LNG-tankla. Tegemist on esimese sellelaadse tanklaga Baltikumis.

LNG-d kasutatakse maailmas autokütusena raskeveokite puhul järjest enam. LNG peamised eelised  transpordisektoris kasutamisel on väiksem õhusaaste võrreldes diislikütusega ning oluliselt soodsam hind – kuni ca 25 000 eurot aastas veoki kohta, mis on suureks plussiks vedajate silmis. Õhuheitmete vähendamine on juba praegu kriitilise tähtsusega kogu transpordisektori jaoks. Senised küllaltki karmid õhuheitmete piirnormid, mis seni kehtisid vaid sõiduautodele, soovitakse Euroopa Komisjoni 17. mai ettepaneku kohaselt kehtestada ka raskeveokitele. Lisaks on Euroopas võetud eesmärgiks siduda teemaksu suurus õhuheitmetega. Kõik need sammud on seotud ambitsioonika plaaniga viia kogu transpordisektor üle null- ja madala CO2 emissiooniga sõidukitele.

„Täna on suureks probleemiks kliima soojenemine, mida põhjustavad fossiilsete kütuste põlemisel atmosfääri paisatavad kasvuhoonegaasid. Transpordisektori osakaal moodustab Euroopa kasvuhoonegaaside emissioonist 25% ning on peamiseks õhusaaste allikaks linnades. Võrreldes 1970. aastaga on transpordisektori poolt õhku paisatud CO2 heitmete hulk enam kui kahekordistunud. Olukorra parandamiseks on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks vähendada CO2 emissiooni transpordisektoris 2050. aastaks vähemalt 60% võrreldes 1990. aastaga. Seda eesmärki on võimalik saavutada vaid uute tehnoloogiate ja puhtamate kütustega. Euroopa Liidu direktiiv näeb ette maagaasi (CNG ja LNG), elektrilaadijate ja vesiniku infrastruktuuri välja ehitamise vajaduse. Kui elekter ja CNG sobivad enam sõiduautodele, siis veeldatud maagaas LNG on mõeldud kasutamiseks transpordisektoris. See on parim viis hoida õhk linnades puhtam ning ühtlasi hoida oluliselt kokku kütusekuludelt võrreldes diiselmootoriga sõidukitega. Kogu transpordisektori jaoks karmistuvad CO2 heitmete normid järgmise 10 aasta jooksul märgatavalt, mistõttu on paljud autotootjad hakanud loobuma diiselmootoritega sõidukite tootmisest. Sellest tulenevalt on paratamatu, et gaasilised kütused asendavad järk-järgult tavapärase diislikütuse,“ kommenteeris Alexela grupi juhatuse liige Alan Vaht eelmise nädala reedel toimunud Eesti Vedajate Aastakonverentsil. 

Eesti kütuseturul on juba praegu toimunud mitmeid arenguid keskkonnasõbralikumate kütuste pakkumise suunal. Selle aasta maist on kõik tanklaketid kohustatud müüma biokomponendiga bensiini ja diislikütust. Lisaks on mõned tanklaketid arendanud välja korralikud gaasitanklate võrgustikud, mistõttu ei saa gaasilisi kütuseid leviku mõttes pidada enam alternatiivseks valikuks – kättesaadavus on juba praegu väga hea. 

Näiteks Alexela loob võimalusi keskkonnasõbralikumate autokütuste kasutuselevõtuks, pakkudes oma ketis LPG tankimisvõimalust 28-s tanklas. CNG-d saab tankida hetkel kahes ja aasta lõpuks juba neljas Alexelas. Loetletud gaasitanklatele lisandub 2018. aasta lõpust ka LNG tankla, millele plaanitakse tulevikus lisa. 
Gaasikütuste tankimisvõimalusest üksi on vähe – vaja on ka sobiliku mootoriga sõidukit. Suured autotootjad on viimas oma tootevalikut vastavusse karmistuvate keskkonnanõuetega ja pakuvad lisaks elektrimootoriga sõidukitele ka gaasikütusel sõitvaid mudeleid. Kui LPG- ja CNG-mootoriga autosid on Eestis juba hulgaliselt, siis LNG-veokite kohta seda hetkel öelda ei saa. Põhjus on ka ilmselge – seni on puudunud tankimisvõimalused. Samas tasub LNG-ga sõitva veoki soetamist kaaluda igal transpordiettevõtjal – lisaks väiksemale õhusaastele võimaldab veeldatud maagaasiga sõitev autopark säästa oluliselt kütusekuludelt. „Alexela usub, et LNG-l on ka Eestis suur tulevik autokütusena ning soovime olla selles osas teerajajad. Soetame ka ise sel aastal kolm Scania LNG-veokit, mis vahetavad välja vanemad diiselmootoriga autod, “ selgitas Alan Vaht. 

LNG (Liquefied Natural Gas) on maagaas, mis on jahutatud kuni veeldumistemperatuurini -162 C°. Veeldumisel LNG-ks väheneb maagaasi ruumala 600 korda.  Metaan on õhust kergem lõhnata gaas, mistõttu võimaliku lekke korral lendub see atmosfääri. Tänu ülimadalale temperatuurile LNG ei põle, mis teeb selle transportimise ja säilitamise suhteliselt ohutuks. Transpordis võimaldab LNG kasutuselevõtt olulisel määral vähendada süsihappegaasi ja tahkete osakeste heitmeid võrreldes diiselkütusega (CO2 -10%, NOx -54%, NO2 -96%)

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 102 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on 31 tanklapoodi.